Regulamin

I. DEFINICJE OGÓLNE

Administrator, Sklep, Serwis działający pod adresem www.artpasje.pl jest prowadzony przez firmę "ArtPasje" z siedzibą w Czernichowie (32-070), Wołowice 15, woj. Małopolskie, mail: office@artpasje.pl, wpisaną w dniu 13.03.2008 do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Czernichów pod numerem ewidencyjnym 1825/08, NIP: 628-193-36-94, REGON: 120657023.

UWAGA w ostatnich dniach nastąpiła zmiana numeru konta bankowego - prawidłowe konto do wpłat jest wysyłane w mailu po dokonaniu zakupu


adres korespondencyjny pod który należy dokonywać zwrotów lub reklamacji:
"ArtPasje"
ul. Krowoderska 77
31-158 Kraków

Użytkownik jest to osoba korzystająca z serwisu www.artpasje.pl.

Konto baza zawierająca dane Użytkownik służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje klienta dotyczące wybranych funkcjonalności serwisu, dane dotyczące wpłat i nadpłat z tytułu zamówień.

Profil jest miejsce w Serwisie, gdzie opublikowany jest zbiór informacji zawierających zdjęcia, opis oraz inne dane wpisane przez danego Użytkownika.

Login (Nazwa Profilu) jest to indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika, jaka została przez niego wybrana podczas rejestracji w serwisie. Login nie może zawierać cyfr i znaków sugerujących dane kontaktowe.

Komentarz jest to pisemne wyrażenie opinii na temat Profilu Użytkownika wystawione poprzez innego Użytkownika Serwisu.

Dni robocze są to wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

II. ZASADY OGÓLNE

 1. Użytkownik ma możliwość :
  - zmiany lub usunięcia swoich danych za pomocą opcji Konta.
 2. Użytkownikowi niedozwolone jest :
  - używanie wulgaryzmów i zwrotów mogących w jakikolwiek sposób naruszyć czyjąś godność,
  - obrażanie innych osób,
  - zamieszczanie danych kontaktowych ( poza polami do tego przeznaczonymi ) takich jak numer Gadu-Gadu, adres e-mailowy, adres serwisu WWW, numer telefonu, itp. oraz innych informacji w jakikolwiek sposób mogących wskazywać sposób bezpośredniej komunikacji z Użytkownikiem,
  - umieszczanie materiałów erotycznych w jakiejkolwiek formie,
  - łamanie ogólnie przyjętych zasad netykiety,
  - wielokrotne umieszczanie tych samych zdjęć, treści czy innych elementów.
 3. Użytkownik oświadcza, iż posiada odpowiednie zgody i uprawnienia do materiałów umieszczonych w Serwisie, a w szczególności do zdjęć.
 4. ol>
 5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z konta.
 6. Za niestosowanie się do Regulaminu przez Użytkownika mogą zostać nałożone blokady czasowe na używanie części opcji Serwisu.
 7. Jeżeli blokady czasowe nie spowodują stosowania Regulaminu konto Użytkownika może zostać zablokować na stałe.
 8. Jeżeli Użytkownik posiada kilka kont, to blokada może zostać nadana na wszystkie jego konta.
 9. Administrator Serwisu może usunąć materiały umieszczone przez Użytkownika niespełniające Regulaminu, bez konieczności informowania go o tym.

III. GALERIA PRAC

 1. Umieszczając zdjęcia w galerii Użytkownik oświadcza, iż przysługują mu autorskie prawa majątkowe do zdjęć, które nie są ograniczone na rzecz osoby trzeciej lub, że przysługują mu prawa do korzystania z tego zdjęcia (licencja) obejmujące w szczególności prawo do prezentowania zdjęć w systemie on-line.
 2. Użytkownik oświadcza, iż osoby uwidocznione na zdjęciach, których zgoda jest konieczna do publikacji zdjęć, wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku w sieci Internet.
 3. Użytkownik przedstawi odpowiednie dokumenty, potwierdzające stan prawny, o którym mowa w pkt. 1 i 1 na każde żądanie ArtPasje.
 4. Użytkownik zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami w stosunku do ArtPasje z tytułu naruszenia ich praw przez wykorzystanie fotografii nadesłanej przez Użytkownika, Użytkownik przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.
 5. Liczba galerii oraz umieszczonych w nich plików graficznych przez jednego Użytkownika oraz czas przechowywania plików za pomocą Usługi Galeria Prac nie są ograniczone. ArtPasje zastrzega sobie jednak w przyszłości prawo do wprowadzenia ograniczeń czasowych, ilościowych i jakościowych,
 6. Właściciel galerii ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszystkie treści w niej zawarte.
 7. Każda galeria Użytkownika musi być przypisana do określonej kategorii. Kategorię nadaje Użytkownik, wybierając ją spośród dostępnych w serwisie. ArtPasje zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii na inną, jeśli przypisana galerii kategoria nie odpowiada tematyce prezentowanych w niej zdjęć.
 8. Całkowicie zabronione jest i stanowi naruszenie niniejszego regulaminu, umieszczanie plików oraz wszelkich innych materiałów zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności treści pornograficznych, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu, materiałów. Powyższe ograniczenia odnoszą się do wszystkich typów galerii (również galerii ukrytych).

IV. SKLEP INTERNETOWY

IV.1 Definicje ogólne

Klient to osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w Sklepie

IV.2 Ceny towarów i usług

 1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Cena podana przy każdym towarze obowiązuje w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

IV.3 Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat towarów Sklep zamieszcza na stronie www.artpasje.pl.
 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez strony internetowe www.artpasje.pl 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 3. W zamówieniu Klient:
  - dokonuje wyboru zamawianych towarów,
  - wybiera sposób dostawy oraz adres dostawy i adres na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),
  - wybiera sposobu płatności
 4. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze Sklepem. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.
 5. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).
 6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
 7. W Sklepie dostępne są następujące formy płatności:
  - płatność przy odbiorze gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera,
  - płatność przy odbiorze gotówką w punkcie odbioru osobistego,
  - realizacja transakcji e-przelewem (przeprowadzane za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay)
  - w formie przedpłaty na konto firmy "ArtPasje"
  ING Bank śląski
  nr 58 1050 1445 1000 0090 6151 6580
  Właścicielem konta jest "ArtPasje"
  Wołowice 15
  32-070 Czernichów
  (W tytule wpłaty/przelewu należy wpisać numer zamówienia nadany przez sklep przy składaniu zamówienia).
 8. Firma "ArtPasje" wystawia faktury VAT - po poinformowaniu o tym fakcie przy składaniu zamówienia
 9. Zamówienia nie opłacone w terminie do 14 dni od złożenia zamówienia zostają anulowane. W wyjątkowych przypadkach po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu (np. mailowo z obsługą sklepu office@artpasje.pl) dopuszczamy dłuższy termin oczekiwania na wpłatę.

IV.4 Wysyłka i dostawa

 1. Dostawa towaru odbywa się określonym w zamówieniu sposobem - zależnym od specyfiki wysyłanego towaru, lub może być wybrana na specjalne życzenie Klienta.
 2. Czas realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty.
 3. W przypadku zamówienia produktów oznaczonych "Na zamówienie" czas realizacji zamówienia może wydłużyć się do 21 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty.
  W przypadku takich towarów nie możemy zadeklarować z góry, dokładnie jak szybko go zdobędziemy. Jest to najczęściej towar, który na nasze życzenie jest sprowadzany zza granicy. Może się także okazać, że zdobycie tego towaru będzie w ogóle niemożliwe (np. jeżeli w tym czasie dostawca wycofał się z jego sprzedaży) lub nie będzie możliwa realizacja w terminie 21 dni - w takim przypadku Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).
 4. Koszty przesyłki ustalone przy składaniu zamówienia ponosi kupujący.
 5. Koszty przesyłki są określone, w zależności od wagi i specyfiki zakupionych przedmiotów (Poczta Polska) lub wartości zamówienia (kurier).
 6. Produkty z wyprzedaży nie są brane pod uwagę przy wyliczaniu rabatów na koszty wysyłki.
 7. Przy zamówieniach o wartości wyższej niż 200 zł zamówienie jest wysyłane wyłącznie firmą kurierską na koszt sklepu "ArtPasje".
  Wartość bonów upominkowych oraz produkty z wyprzedaży nie jest wliczana w wartość zakupów z gratisową przesyłką.

IV.5 Reklamacje i zwroty

 1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Klient powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu w niepogorszonym stanie. Przed przesłaniem towaru prosimy poinformować sklep o zwrocie przy pomocy poczty email: office@artpasje.pl.
 2. Zwracany towar należy odesłać z paragonem na adres firmy. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 7 dni roboczych przelewem na konto wskazane przez Klienta.
 3. Wszelkie reklamacje będą rozpatrzone w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru na adres firmy.
 4. O przebiegu reklamacji oraz jej końcowego efektu Klient zostanie poinformowany e-mailem.

V. GIEŁDA

Sprzedawca, Sprzedający, Artysta, Twórca – osoba fizyczna, która ukończyłą 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna, mająca możliwość sprzedaży produktów za pośrednictwem Serwisu.
Kupujący osoba fizyczna, która ukończyłą 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna, mająca możliwość zakupu produktów za pośrednictwem Serwisu.
 1. Giełda jest platformą, która umożliwia umieszczanie ofert sprzedaży przedmiotów będących rękodziełem. Rola serwisu Artpasje ogranicza się do pośrednictwa między Sprzedającym a Kupującym oraz dostarczenia środków technicznych mających na celu sfinalizowanie transakcji.
 2. Produkty na Giełdzie oferowane są przez Sprzedających.
 3. Administrator dba o odpowiedni dobór artystów i oferowanych przez nich przedmiotów i zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług dowolnym Użytkownikom.
 4. Przed rozpoczęciem współpracy Sprzedający zobowiązany jest zgłosić Administratorowi przykłady oferowanych przedmiotów oraz krótki opis swojej osoby i twórczości. Przedstawione prace poddawane są subiektywnej ocenie przez Administratora.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikowania i sprawdzania danych użytkownika w trakcie oraz po zakończeniu procesu rejestracji, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość danych personalnych podawanych przez użytkowników.
 6. Administrator w miarę możliwości dba o wysoki poziom oferowanych przedmiotów i zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia oraz do usunięcia produktów uznanych za niespełniające kryteriów jakości.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia przedmiotu, komentarzy oraz przypisania do właściwej kategorii.
 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakość oraz zgodność opisu i fotografii ze stanem faktycznym oferowanych przedmiotów, także za ich legalność, bezpieczeństwo oraz zgodność z obowiązującym prawem oraz zdolność sprzedających do ich sprzedaży.
 9. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności, także finansowej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów pomiędzy Użytkownikami, a także za roszczenia z tytułu zwrotów i reklamacji.
 10. Sprzedawca oświadcza, że jest właścicielem wszystkich oferowanych przez siebie towarów.
 11. Sprzedawca wysyła we własnym zakresie zakupione przez innych Użytkowników produkty.
 12. Sprzedawca ma obowiązek opisać oferowany przedmiot w sposób rzetelny i dokładny. Oferta powinna zawierać przynajmniej jedno zdjęcie wysokiej jakości. Jedna oferta może zawierać informacje dotyczące tylko jednego przedmiotu. Dopuszczalne jest umieszczenie wzmianki o innych przedmiotach pod warunkiem, że są one ze sobą ściśle powiązane. Przykładowo "kartka z kopertą".
 13. Niedopuszczalne jest zamieszczanie w opisie i na załączonej fotografii jakichkolwiek danych kontaktowych, reklam, promocji towarów i usług dostępnych poza portalem. Sprzedawca nie może namawiać użytkowników do zakupu oferowanych na Giełdzie produktów poza serwisem Artpasje.
 14. Odpowiedzialność za opis przedmiotu niezgodny ze stanem faktycznym ponosi wyłącznie sprzedający.
 15. Przedmiotem oferty nie mogą być towary, na obrót których nie zezwala polskie prawo.
 16. Sprzedawca zobowiązany jest do opakowania wysyłanego przedmiotu w sposób należyty i gwarantujący bezpieczne dotarcie do kupującego.
 17. Artpasje nie pobiera opłat za założenie konta Sprzedawcy oraz za wystawienie produktów na sprzedaż.
 18. Na czas trwania testów serwisu Artpasje odstępuje od pobierania prowizji od sprzedaży. Prowizja nie będzie pobierana od produktów wystawionych do sprzedaży przed wprowadzeniem prowizji.
 19. Kupujący oraz sprzedający mogą wystawić komentarz dotyczący przebiegu transakcji oraz sprzedanego przedmiotu.
 20. Sprzedający poprzez zamieszczanie na Giełdzie opisów, zdjęć, komentarzy oraz innych materiałów wyraża zgodę na ich wykorzystywanie przez Administratora w celach informacyjnych i marketingowych.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Akcepujac ten regulamin Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie artpasje.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Dane osobowe mogą być przekazane innym potmiotom jedynie w celu realizacji zamówienia.
 3. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Zgodnie z tą ustawą Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 2013-05-02.

W razie jakichkolwiek niejasności i zapytań prosimy o kontakt pocztą pomoc@artpasje.pl

z poważaniem "ArtPasje"